วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รูปภาพเรขาคณิต 3 มิติ


เรื่อง  ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
   รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติใช้แสดงความยาว  รูปเรขาคณิตสองมิติมีความกว้าง ความยาว ใช้แสดงขนาด และรูปเรขาคณิตสามมิติใช้แสดงรูปร่าง   เราสามารถนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ในการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก รูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติได้
เอกสารเพิ่มเติม
เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
1.   รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
นักเรียนเคยรู้จักรูปเรขาคณิตมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น จุด เส้นตรง รังสี มุมต่างๆ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม พีระมิด ลูกบาศก์ ปริซึม ทรงกลม ทรงกระบอก
38
39
ตัวอย่าง รูปเรขาคณิต 3 มิติ เช่น
40
อุปกรณ์ วัสดุสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรา หรือสิ่งของที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เราจะพบว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตต่างๆ มากมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในหลายๆ รูปแบบ
รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างรูปเรขาคณิตสองมิติในชีวิตประจำวัน
41
เรื่อง  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
   เมื่อนำระนาบรูปเรขาคณิตสองมิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวต่างๆกัน ภาพที่เกิดจากการตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะต่างกัน
เรื่อง  ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า  ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ใบความรู้ที่ 19.1
เรื่อง  มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ
   รูปเรขาคณิตสามมิติที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน รูปร่างสิ่งที่มองเห็นจากการเปลี่ยนมุมมองแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน
การหารูปร่างที่ถูกต้องของรูปเรขาคณิตสามมิติ ควรมองรูปร่างของวัตถุหลายๆ มุมมอง เช่นด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า มีลักษณะอย่างไร และแยกภาพสองมิติที่ถูกต้องในแต่ละมุมมอง จะทำให้ได้สัดส่วนและขนาดรูปเรขาคณิตสามมิติที่ถูกต้อง  ซึ่งสามารถเขียนรูปเรขาคณิตสามมิติได้ในสัดส่วนที่ถูกต้องได้
42
43
44

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น